72 % työnantajista panostaa henkilöstön lahjoihin

Edenred Finlandin syksyllä 2023 yrityksille teettämästä kyselystä selviää, että jopa 72 % yrityksistä antaa mielellään lahjoja työntekijöille, asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille. Selvästi eniten työnantajat ovat valmiita panostamaan nimenomaan henkilöstön lahjoihin, 48 % vastaajista antoi mieluiten lahjoja työntekijöille, 26 % asiakkaille ja 23 % yhteistyökumppaneille. Tuloksen voi nähdä heijastelevan sitä, mitä yritykset pitävät suurimmassa arvossa omassa toiminnassaan: omia työntekijöitään.

Työntekijöiden arvostus näkyi myös lahjojen arvossa. Lahjan sopivaksi arvoksi suurin osa vastaajista määritteli 51–100 euroa, kun taas asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden sopiva lahjan arvo määriteltiin olevan noin 31–50 euroa. Eniten työnantajat olivat valmiita panostamaan rahallisesti lahjaan, jonka työntekijä saa kiitoksena hyvästä työsuorituksesta.

Puolet yrityksistä kertoo, että taloudellinen tilanne ja inflaatio eivät ole vaikuttaneet lahjojen antamiseen, ja 39 % kertoi, että tällä hetkellä lahjoja annetaan vähemmän. Niissä yrityksissä, joissa lahjojen antamista oli vähennetty, korostui harkitumpi lahjojen antaminen sekä erityisesti panostus mieluummin harvemmin annettaviin, mutta laadukkaisiin lahjoihin.

Merkkipäivät ja palkitseminen työsuorituksesta arvotettiin tärkeimmäksi

Yritykset kertoivat, että heillä on tapana panostaa lahjoihin eniten työntekijän merkkipäivänä kuten syntymäpäivänä, ja uran merkkipäivänä tai kiitoksena työsuorituksesta. Esimerkiksi juhlapyhämuistamiset, kuten joululahjat, voivat olla lahjoja, jotka jätetään helpommin antamatta. Tässä on kuitenkin huomattavissa merkittävä poikkeama työnantajien näkemyksen sekä työntekijöiden toiveiden välillä. Vuonna 2021 toteutettu Edenred Finlandin kysely työntekijöille paljasti, että suomalaiset työntekijät ovat selvästi joulukansaa, ja joululahjaa työnantajaltaan odottaa jopa huikeat 97 % työntekijöistä.  

Sitouttaminen, yhteishengen nostaminen sekä työnantajamielikuvan parantaminen ovat tärkeimmät syyt lahjojen antamiselle

Tärkeimmiksi syiksi palkita työntekijöitä lahjoilla yritykset kertoivat työntekijöiden sitouttamisen, yhteishengen nostatuksen sekä työnantajamielikuvan parantamisen. Kun työntekijöiltä itseltään kysyttiin, millaisena hetkenä he arvostaisivat lahjaa työnantajalta, he vastasivat, että mieluiten onnitteluna urasuorituksesta. Työnantajat pitivät sopivimpana palkita työntekijöitä noin 2–3 kertaa vuodessa. 52 % työnantajista pitää 51–100 euron arvoista lahjaa sopivimpana vaihtoehtona.

Yli puolet työnantajista antaisivat mieluiten työntekijän valita lahjansa itse

Suosituinta työnantajien keskuudessa oli tarjota työntekijöille mahdollisuus itse valita lahjansa, 58 % piti sitä parhaana vaihtoehtona. Yritykset olivat kyselyn mukaan yleensä palkinneet henkilöstöä eniten tavaralahjoilla, ja lähes yhtä paljon lahjakorteilla. Seuraavaksi suosituimpia olivat elämyslahjat tai –palvelut, juhlat ja tapahtumat sekä ylimääräiset vapaapäivät. Toisin sanoen varsin konkreettiset lahjat ovat usean yrityksen suosituin palkitsemiskäytäntö. Työantajat kertoivat mieluiten valitsevansa työntekijöiden lahjaksi joko lahjakortin, elämyslahjan tai palvelun. Samankaltaisesta lahjasta he kertoivat myös itse ilahtuvansa todennäköisimmin.

Myös lahjan antamisen paikalla oli väliä: suurin osa eli 54 % työnantajista toivoi, että lahja annettaisiin työpaikalla, jolloin se on myös mukavaa yhdessäoloa työkavereiden kanssa. Suoraan vastaanottajalle toimittamista suosi 39 % työnantajista.

Mitä valinnanvaraa yrityslahjassa tulisi olla?

Mitä sitten yrityslahjoissa työnantajien mukaan olisi hyvä olla valittavana sisällöllisesti? Noin puolet työnantajista toivoi, että valikoimassa olisi aineettomia lahjoja kuten lahjakortteja elämyksiin, suoratoistopalveluihin ja hyvinvointia tukeviin palveluihin. Kotimaisuus ja tuotteiden laadukkuus olivat tärkeitä. Lisäksi toivottiin niin kestäviä design- kuin kulutustuotteita ja valikoimassa tulisi ottaa huomioon tuotteiden sopivuus mahdollisimman monelle. Vastauksissa korostui erityisesti se, että työntekijä saisi itse valita omaan elämäntilanteeseensa sopivan lahjan.

Mikä sitten on vaikeaa henkilöstölahjan hankkimisessa?

Yli puolet kyselyyn vastanneista totesi lahjan keksimisen tuottavan eniten haasteita. Eikä tämä yllätä, onhan mieltymyksiä yhtä monta kuin on henkilöitäkin. Lahjaa hankkiessa tärkeintä työnantajille onkin se, että se sopii kaikille. Toisinaan myös budjetin määrittäminen koettiin haasteelliseksi, tällä viitattiin esimerkiksi verottajan antamiin ohjeistuksiin verovapaan lahjan antamisesta työntekijälle. Suurin osa vastaajista kommentoi, että hyvä lahja työntekijälle on hyödyllinen, miellyttävä ja erityisesti käyttöön tuleva. Yli 60 % kyselyyn osallistuneista työnantajista uskoo lahjojen parantavan työsuoristusta.

Delicard®-lahjakortilla työntekijöiden palkitseminen on vaivatonta

Delicard®-lahjakortti on kuin avain aarrearkkuun täynnä mahtavia lahjaideoita. Riippumatta siitä, pitääkö saaja sisustamisesta, kokkailusta, herkuttelusta, ulkoilusta tai vaikka treenaamisesta, Delicard® kattaa kaikki mahdolliset toiveet. Lahjakortin sisältö ei unohda myöskään niitä, jotka arvostavat aineettomia lahjoja – Delicard® tuo myös treeniohjelmien, suoratoistopalveluiden ja hyväntekeväisyyden ystäville omat vaihtoehtonsa. Ja hei, se toimii myös täydellisesti työntekijöille verovapaasti annettavana yrityslahjana tietyin edellytyksin.

Edenredin kyselytutkimuksen vastaajissa työnantajien suurin edustus oli rakennus-, asennus- ja huoltoalalta, IT- ja tietoliikennealalta, kaupan alalta, julkishallinnosta ja järjestöistä teollisuusalalta, pankki-, rahoitus- ja vakuutusalalta sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialalta.

Lähde: Edenred Finlandin kyselytutkimus, syksy 2023

Joka tilanteeseen ja juhlan aiheeseen

Anna lahjakortti henkilöstölahjana, eläkkeelle jäämisen kunniaksi, merkkipäivinä tai muuten vaan. Lahja työntekijälle on aina ajankohtainen. Tilaa lahjakortit helposti verkosta tai pyydä tarjous suurempiinkin tilauksiin!