4 syytä palkita työntekijöitä

Tällä hetkellä osaajapula useilla aloilla näkyy työntekijöiden vaihtuvuudessa.  Miten yritykset voivat pitää kullanarvoiset osaajansa tyytyväisempänä ja sitoutuneempina? Työntekijöiden palkitsemista ei kannata unohtaa tai jättää pelkkään joulusesonkiin – sillä pienellä eleellä on yllättävän paljon vaikutusta kokonaistyytyväisyyteen. 

 

1. Palkitseminen on osa työntekijäkokemusta

Työntekijän kokemus työnantajastaan ei perustu yhteen tekijään, vaan se on usean tekijän summa. Tyytyväisyyteen vaikuttaa moni seikka palkasta työn joustavuuteen sekä työsuhde-etuihin ja palkitsemiseen.  

Palkitseminen on usein aliarvioitu tapa vaikuttaa työntekijöihin. Se on yritykselle yksi edullisimmista tavoista osoittaa arvostusta ja sitouttaa työntekijöitä. Henkilöstövaje ja työntekijöiden nopea vaihtuvuus sen sijaan tulevat yritykselle aina kalliiksi. 

 

2. Palkitseminen on konkreettinen teko, joka osoittaa arvostusta

Edut ja palkitseminen kertovat varsin konkreettisesti työntekijälle hänen saamastaan arvostuksesta. Kun työntekijä panostaa työhönsä, kuinka paljon yritys on valmis panostamaan työntekijäänsä? 

Usein henkilöstön suunnitelmallinen palkitseminen saattaa kuitenkin yrityksen vuosittaisessa toiminnassa jäädä vähemmälle huomiolle. Sesonkilahjan rahallinen panostus on verrattaen pieni kokonaisbudjettiin nähden. Siksi sen vaikutus voi työnantajan näkökulmasta tuntua erheellisesti pieneltä asialta.   

Vaikutus työntekijän tunteisiin on kuitenkin todellisuudessa usein hyvinkin suuri. Lahja tuntuu henkilökohtaiselta muistamiselta, ja mukavalta yllätykseltä, koska sitä ei ole kirjattu työsopimuksen ehtoihin. Sen sijaan lahjan saaminen luo arvostuksen tunnetta juuri siksi, koska työnantajan ei ole pakko muistaa työntekijää sesonkilahjalla – mutta tekee sen siitä huolimatta. Delicard®-lahjakortit ovat tähän loistava ratkaisu, sillä ne vastaajat jokaisen lahjansaajan tarpeisiin ja toiveisiin.

 

3. Palkitsemisen lisää motivaatiota ja siten sitoutumista

Työnantajilta kysyttiin teettämässämme tutkimuksessa, mitkä olivat heille tärkeimmät syyt työntekijöiden palkitsemiseen. Suurin osa vastaajista mainitsi työntekijöiden motivoimisen (74%) ja työntekijöiden sitoutumisen vahvistamisen (61%). 

Henkilökohtainen palkitseminen vaikuttaa suoraan työntekijän arvostuksen tunteeseen ja motivoi sekä sitouttaa työpaikkaan paremmin kuin pelkät kiitoksen sanat.

 

4. Henkilökohtainen huomioiminen vastaa psykologiseen perustarpeeseen 

Palkitsemiskulttuurin luomisessa tärkeää on toistuvuus, sillä se rakentaa yrityksen kulttuuria pidemmällä aikavälillä – oli kyseessä sitten tervetuliaislahja, sesonkilahja tai pitkän työuran muistaminen. Palkitseminen itsessään on psykologisesti tiivis osa motivaation rakentamista ja ylläpitoa.  

Työntekijän muistaminen luo yrityksestä työntekijöille lämpimämmän ja inhimillisemmän mielikuvan. Vaikka ele on pieni, sen vaikuttavuus perustuu ihmisen psykologisiin perustarpeisiin tulla huomioiduksi yksilönä ja palkituksi työstään. Kun tehdään päätöksiä elämän suurissa asioissa, kuten työpaikan valinnassa, ei kannata väheksyä tunteiden merkitystä. 

 

Delicard®-lahjakortti on helppo tapa kiittää yksilöllisesti 

Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara.  Siksi on hyvä tarkistaa, että työnantajan omasta työkaluvalikoimasta löytyy konkreettisia tekoja, joilla voi motivoida, palkita ja sitouttaa työntekijöitä. Edenredin Delicard®-lahjakortti on luotu helpoksi tavaksi työnantajalle muistaa työntekijöitään.  
 
Delicardin laaja valikoima laadukkaita ja vastuullisia tuotteita pitää sisällään yksilöllisiä lahjoja uistimista suomalaiseen designiin, koruista retkeily- sekä kokkausvälineisiin sekä aineettomiin lahjoihin. Aineettomien lahjojen valikoimasta löytyy esimerkiksi suoratoistopalveluja, lehtitilaus tai treeniohjelman jäsenyys. Lahjansaaja saa itse valikoida näköisensä lahjan, joka muistuttaa siitä, että hänen työpanostaan arvostetaan.

*Artikkelin tiedot selviävät Edenredin lokakuussa 2021 tekemän kyselytutkimuksen vastauksista. Edenred on Suomen johtava työsuhde-etujen tarjoaja, jonka palveluihin Delicard®-lahjakortit kuuluvat. Kyselytutkimukseen vastasi 812 suomalaista palkansaajaa. Vastaajissa eri aloista suurin edustus oli terveydenhuolto- ja sosiaalialalta, julkishallinnosta ja järjestöistä, tietoliikenteestä, rakennus-, asennus- ja huoltoalalta sekä asiakaspalvelusta. Vastaajista 59 prosenttia on naisia, 40 prosenttia miehiä. Yksi prosentti on muunsukupuolisia tai ei halua kertoa sukupuoltaan. 

Joka tilanteesen ja juhlan aiheeseen

Tilaa lahjakortit helposti verkosta tai pyydä tarjous suurempiinkin tilauksiin!