Suomalaiset kaipaavat työnantajalta lahjoja työtehonsa petraamiseksi

Edenredin lokakuussa 2021 tekemä kyselytutkimus yrityksien lahjakulttuurista selvittää, miten työntekijät suhtautuvat palkitsemiseen ja lahjojen antamiseen työpaikoilla. Kyselyn perusteella voidaan todeta, että lahjat koetaan motivoivina ja yritykseen sitouttavina. Jopa 97 % odottaa työnantajaltaan joululahjaa!


Liki kaikki penäävät työnantajaltaan joululahjaa

Lahjat ovat työnantajille keino saada työntekijät panostamaan työhönsä enemmän. 83 % suomalaisista palkansaajista sanoo, että työnantajalta saadut lahjat nostavat heidän työmotivaatiotaan. Vain kolmasosa palkansaajista on sellaisia, jotka eivät tietoisesti lisää ripeyttään, vaikka saisivat työnantajaltaan lahjoja.

Lahjoja halutaan ennen muuta kiitoksina työsuorituksista ja onnitteluina uramerkkipäivistä. Juhlapyhistä poikkeus on joulu, jolloin käytännössä kaikki tahtovat työnantajaltaan joululahjan. Valintatilanteessa vain 38 % valitsisi ennemmin pikkujoulut kuin joululahjan työnantajalta. Olennaista on Suomessa myös lahjojen rahallinen arvo. Yli puolet työntekijöistä katsoo rahallisen arvon vertautuvan heidän työnantajaltaan saamaansa arvostukseen. 

Tiedot selviävät Edenredin lokakuussa 2021 tekemän kyselytutkimuksen vastauksista. Kyselytutkimukseen vastasi 812 palkansaajaa Suomessa. Vastaajista 59 prosenttia on naisia, 40 prosenttia miehiä. Yksi prosentti on muunsukupuolisia tai ei halua kertoa sukupuoltaan.

 

Joulunajan lahjat kannustavat ja motivoivat työntekijöitä

Suomessa työnantajan kannattaa muistaa työntekijöitään lahjoin saadakseen heistä parhaan työtehon irti. 83 % suomalaisista palkansaajista sanoo, että työnantajalta saadut lahjat nostavat heidän työmotivaatiotaan. Vain kolmasosa palkansaajista ei tietoisesti petraa työtehoaan, vaikka saisivat työnantajaltaan lahjoja.

"Suomalaiset suhtautuvat työsuhdelahjoihin luterilaisesti, sillä lahjoja kaivataan ennen muuta osoituksina uutteruudesta ja etevyydestä. Lahjoja halutaan mieluiten kiitoksina työsuorituksista ja onnitteluina uramerkkipäivistä. Mieluummin yllätyksinä keskellä arkea kuin juhlapyhien ja tapahtumien yhteydessä. 53 % suomalaisista palkansaajista ajattelee niin. Työnantajan kannattaa siis suhtautua työsuhdelahjojen jakamiseen arvostuksenosoituksena", Delicardin Suomen brändijohtaja Laura Kuusela kertoo.

"Työmotivaation lisäksi lahjat pönkittävät sitoutumista. 62 % työntekijöistä näkee sitouttavan vaikutuksen tärkeimmäksi syyksi, miksi työnantajan kannattaa muistaa lahjoin. Joka viides kokee tärkeimmäksi syyksi yhteishengen nostatuksen", Kuusela lisää.

 

Kaikki haluavat joululahjan

Käytännössä kaikki tahtovat työnantajaltaan joululahjan, sillä joululahjaa odottaa 96,5 % palkansaajista. Muista juhlapyhistä juhannus on ainoa, jolloin merkittävä osa näkee lahjojen jakamisen tarpeelliseksi. 20 % ajattelee, että työnantajan tulisi muistaa juhannuksen tienoilla, kesälomien alkaessa.

"Joululahjat ovat selkeästi osa kotimaista työkulttuuria, ja suomalaiset odottavat saavansa työnantajaltaan joululahjan. Se näkyy niinkin, että valintatilanteessa vain 38 % valitsisi ennemmin pikkujoulut kuin joululahjan työnantajalta. Voi tästä kaiketi päätellä senkin, että työnantajat ovat onnistuneet joululahjahankinnoissaan. Ei ole ollut pelkkiä pehmeitä paketteja", Kuusela sanoo.

Työnantajalle kätevin vaihtoehto joululahjan valinnassa on antaa työntekijän valita itse. 60 % palkansaajista haluaa itse päättää, mitä saa työnantajalta joululahjaksi. Ylipäätään suomalaiset työntekijät kokevat työntekijöiden syntymäpäivien huomioisen juhlapyhien huomioimista tärkeämmäksi.

 

Lahjan rahallinen arvo ratkaisee

Suomessa työnantajan arvostus työntekijöitään kohtaan vertautuu siihen, paljonko työntekijöille annetut lahjat maksavat. Yli puolet työntekijöistä näkee asian niin. Vain kolmannes on eri mieltä. Lopuilla ei ole mielipidettä puolesta tai vastaan.

47 % kokee hyvän lahjan maksavan 51–100 euroa. 31 % sanoo 101–200 euroa. Työnantajan näkökulmasta 100 euroa on olennainen raja, sillä sen arvosta kullekin työntekijälle saa jakaa lahjoja verovapaasti vuodessa. Lisäksi 52 % työntekijöistä arvostaa eniten henkilökohtaista lahjaa. Vain 4 % arvostaa eniten työkaverien kanssa jaettavia lahjoja.

Edenredin lokakuisen kyselytutkimuksen vastaajissa eri aloista suurin edustus on terveydenhuolto- ja sosiaalialalta, julkishallinnosta ja järjestöistä, tietoliikenteestä, rakennus-, asennus- ja huoltoalalta sekä asiakaspalvelusta.

Lähde: Edenred Finlandin kyselytutkimus, syksy 2021.

Lahja jokaisen kuusen alle

Tilaa lahjakortit helposti verkosta tai pyydä tarjous suurempiinkin tilauksiin!