Delicard® lahjoitti 116 033 € AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiölle

AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö sai lokakuussa 2022 mittavan 116 033 € lahjoituksen. Summa kerättiin Delicard®-lahjakorteilla, jossa kortin saaneet voivat lunastaa lahjansa 100 % lyhentämättömänä lahjoituksena hyväntekeväisyyskohteelle. AAMUlle tehtävien lahjoitusten avulla rahoitetaan ja ylläpidetään lasten syöpien hoitotutkimusta Suomessa. Säätiön ydintehtävä on tukea lasten syöpien kliinistä tutkimusta rahoittamalla sitä aktiivisella ja jatkuvalla varainkeruulla. AAMU Säätiö on lasten kliiniseen syöpätutkimukseen keskittynyt rahoittaja – ainoana Suomessa.

Lahjoituksen vastaanotti AAMU Säätiön asiamies Laura Paasio (vas.) ja luovutti Edenred Finlandin toimitusjohtaja Peter Hiltunen (oik.)

 

AAMU Säätiön työ on kääntänyt lasten syöpien hoitotutkimuksen huipputasoiseksi

AAMU Säätiölle tehtävien lahjoitusten merkitys lasten syöpähoitotutkimukselle on Suomessa on korvaamaton. Huipputason syöpähoitotutkimukset ovat aina kansainvälisiä yhteistöitä, joihin tarvitaan enemmän resursseja kuin mitä sairaaloilla on käytössään. Ilman Suomessa tehtävää kliinistä tutkimusta uusimmat hoidot olisivat käytössä vasta vuosia muita tutkimuksiin osallistuvia maita myöhemmin – liian myöhään monelle lapselle.

“Ilman näitä lahjoituksia lasten syöpien hoitotutkimusta ei käytännössä Suomessa olisi. AAMU Säätiön keräämällä rahoituksella lasten syöpähoidot ovat meillä nyt maailman huipputasoa.” -AAMU Säätiön asiamies Laura Paasio kertoo.

Tänä vuonna 10-vuotistaivaltaan juhlistava AAMU Säätiö aloitti toimintansa tilanteessa, jossa lasten ja nuorten syöpähoidon kehitys Suomessa oli käytännössä pysähtynyt. Kymmenen vuoden aikana säätiö on kerännyt noin neljä miljoonaa euroa, jonka avulla on mahdollistettu syöpään sairastuneille lapsille uusimpien tutkimusten tukemaa huipputasoista syöpähoitoa. Varainkeruussa yhteistyökumppanit kuten Team Rynkebyn järjestämä hyväntekeväisyyspyöräily ja Edenredin Delicard®-lahjakorttien hyväntekeväisyyskeräys ovat merkittävässä osassa.

 

Parhaat hoitotulokset saadaan kansainvälisten hoitotutkimusten avulla

Lähes joka toinen päivä lapsi sairastuu syöpään Suomessa ja yksi viidestä sairastuneesta lapsesta kuolee. Syöpähoitotutkimuksessa mukana olleiden lasten hoitotulokset ovat jopa kymmenen prosenttiyksikköä paremmat kuin hoidoissa, jotka on tehty ohjelmien ulkopuolella. AAMU Säätiö on ainoa Suomessa toimiva, ainoastaan lasten kliiniseen syöpätutkimukseen keskittynyt rahoittaja.

“Hyvinvointivaltionkaan verorahat eivät riitä kaikkeen, ja jokainen valtio tarvitsee siksi hyväntekeväisyyttä toimintansa täydentämiseksi. AAMU Säätiö tukee toiminnallaan syöpään sairastuneiden lasten selviämistä” -Laura Paasio

Suomessa lasten syöpähoitoon erikoistuneita lääkärinvirkoja yliopistollisissa sairaaloissa on vain 25. Noin 150 alle 15-vuotiasta sairastuu syöpään vuodessa. Koska hoidot ovat pitkäkestoisia, vuositasolla hoidettavana ja seurannassa on lähes 4000 lasta ja nuorta. Ilman rahoitusta resurssit eivät riittäisi tutkimustyölle. Lisäksi kahdella kolmesta syövästä parantuneesta on myöhäisseurauksia vielä aikuisena. Säätiön keräämällä rahoituksella tuetaan kokonaisvaltaista, yksilöllistä ja terveen aikuisuuden takaavan hoidon kehittämistä.

 

AAMUn kautta lahjoitus menee suoraan tutkimuksiin

AAMU Säätiön jatkuva varainhankinta kanavoi lahjoitukset suoraan hoitotutkimuksiin. Tavoitteena on jatkossakin mahdollistaa lasten syöpähoidon tutkimusrahoitus ja uudenaikaisin hoito jokaiselle suomalaiselle syöpään sairastuneelle lapselle. Lisäksi AAMU seuraa lasten syöpätutkimuksen innovaatioita ja on mukana rahoittamassa hoitojen kehitystä esimerkiksi geenilääketieteeseen ja immunologiaan liittyvässä tutkimuksessa sekä uuden teknologian, kuten keinoälyn osalta.

”Tällä summalla rahoitamme yksittäistä tutkimusta, tutkimuksesta riippuen, jopa 3-4 vuodeksi. Sydämellinen kiitos teille kaikille” -Laura Paasio kiittää.

”Olemme vilpittömästi kiitollisia kaikille asiakkaillemme, joiden yksittäisitä lahjoituksista kertyi näin suuri summa äärimmäisen tärkeän asian hyväksi. Jokainen perhe, jota lapsen sairastumisen tragedia kohtaa, ansaitsee kaiken tuen ja parhaan hoidon lapselleen. Näillä lahjoituksilla me varmistamme, että niin myös tapahtuu” -Edenred Suomen toimitusjohtaja Peter Hiltunen sanoo.

 

AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö lyhyesti

AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö on voittoa tavoittelematon kansallinen säätiö, jonka päätehtävä on mahdollistaa paras hoito syöpään sairastuneille lapsille. Tehtävää toteutetaan kohdistamalla varoja lasten syöpähoidon tutkimukseen ja hoidon kehityshankkeisiin. Säätiön varoilla rahoitetaan kliinisiä tutkimuksia, joihin julkisella terveydenhuollolla ei ole resursseja. AAMU Säätiö on ainoa Suomessa toimiva, ainoastaan lasten kliiniseen syöpätutkimukseen keskittynyt rahoittaja.

Lämmin kiitos kaikille Delicard®-lahjakorttipalvelussa lahjoittaneille! Tee lahjoitus täällä.

Joka tilanteesen ja juhlan aiheeseen

Tilaa lahjakortit helposti verkosta tai pyydä tarjous suurempiinkin tilauksiin!