Palkitseminen lisää työntekijöiden sitoutumista työpaikkaanTyöpaikan vaihtamisen kynnys työntekijöille on matalampi kuin aikoihin. Etenkin pienemmissä yrityksissä heilahtelut työvoimassa tuntuvat erityisen paljon yrityksen ja yrittäjien arjessa. Kun tiimit ovat pienempiä, on jokaisen osaajan painoarvo suurempi. Mitä sitten pk-yritykset voivat tehdä varmistaakseen tyytyväisemmät ja sitoutuneemmat työntekijät?

Erityisesti pk-yrittäjien kannattaa panostaa työntekijöiden huomioimiseen monipuolisesti

 
Pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä työskentelyssä koetaan usein positiivisena asiana suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön. Myös oman roolin merkityksellisyys pienemmässä työyhteisössä on usein näkyvä ja tuntuva.  Kuitenkin työntekijän tyytyväisyyteen vaikuttaa moni muukin seikka palkasta työn joustavuuteen sekä työsuhde-etuihin ja palkitsemiseen.

Esimerkiksi palkitseminen on pitkällä tähtäimellä yritykselle varsin edullinen tapa osoittaa arvostusta ja sitouttaa työntekijöitä. Henkilöstövaje ja työntekijöiden nopea vaihtuvuus sen sijaan tulevat yritykselle aina kalliiksi.

Henkilökohtainen palkitseminen on konkreettinen arvostuksen osoitus


Edut ja palkitseminen kertovat varsin konkreettisesti työntekijälle hänen saamastaan arvostuksesta. Kun työntekijä panostaa työhönsä, kuinka paljon yritys on valmis panostamaan työntekijäänsä?

Usein henkilöstön suunnitelmallinen palkitseminen saattaa kuitenkin yrityksen vuosittaisessa toiminnassa jäädä vähemmälle huomiolle. Sesonkilahjan rahallinen panostus on verrattaen pieni kokonaisbudjettiin nähden - ja siksi sen vaikutus voi työnantajan näkökulmasta tuntua erheellisesti pieneltä asialta.  Vaikutus työntekijän tunteisiin on kuitenkin todellisuudessa usein hyvinkin suuri.


Tutkimuksen mukaan suurin osa työnantajista on havainnut palkitsemisen lisäävän motivaatiota ja sitoutumista

 
Kysyimme Edenredillä teettämässämme tutkimuksessa työnantajilta, mitkä olivat heille tärkeimmät syyt työntekijöiden palkitsemiseen. Suurin osa vastaajista mainitsi työntekijöiden motivoimisen (74%) ja työntekijöiden sitoutumisen vahvistamisen (61%).

Henkilökohtainen palkitseminen vaikuttaa suoraan työntekijän arvostuksen tunteeseen ja motivoi sekä sitouttaa työpaikkaan paremmin kuin pelkät kiitoksen sanat.


Palkitseminen vastaa psykologiseen perustarpeeseen


Palkitsemiskulttuurin luomisessa tärkeää on toistuvuus, sillä juuri se rakentaa yrityksen kulttuuria pidemmällä aikavälillä – oli kyseessä sitten tervetuliaislahja, sesonkilahja tai pitkän työuran arvostuksen osoitus. Sen lisäksi palkitseminen itsessään on aina tiivis osa motivaation rakentamista ja ylläpitoa.

Työntekijän muistaminen luo yrityksestä työntekijöille lämpimämmän ja inhimillisemmän mielikuvan. Vaikka ele on pieni, sen vaikuttavuus perustuu ihmisen psykologiseen perustarpeeseen tulla huomioiduksi. Kun tehdään päätöksiä elämän suurissa asioissa, kuten työpaikan valinnassa, ei kannata väheksyä tunteiden merkitystä. 

Delicard-lahjakortti on helppo tapa kiittää yksilöllisesti

 
Työvoima on yrittäjän ja pk-yritysten tärkein voimavara.  Siksi on hyvä tarkistaa, että työnantajan omasta työkaluvalikoimasta löytyy konkreettisia tekoja, joilla voi motivoida, palkita ja sitouttaa työntekijöitä. Edenredin Delicard -lahjakortti on luotu helpoksi tavaksi työnantajalle muistaa työntekijöitään.

Delicardin laaja valikoima laadukkaita ja vastuullisia tuotteita pitää sisällään yksilöllisiä lahjoja uistimista suomalaiseen designiin, koruista retkeily- sekä kokkausvälineisiin. Lahjansaaja saa itse valikoida näköisensä lahjan, joka muistuttaa siitä, että hänen työpanostaan arvostetaan.
 
Joko yrityksesi kesälahjat on hankittu? Tutustu Delicardin uuteen, aurinkoiseen kesälahjakorttiin ja tilaa kortit helposti netistä Suomen jokaiseen kolkkaan!


Osta lahjakortteja

Edenred Finland Oy on Suomen johtava työsuhde-etuja tarjoava yritys ja arjen hyvinvoinnin mahdollistaja. Edenred tarjoaa yrityksille kattavan tuotevalikoiman työsuhde-etujen tarjoamiseen ja sidosryhmien palkitsemiseen. Edenred luo kaikille sidosryhmilleen parempaa arkea kestävän kehityksen ehdoilla. Yrityksen ratkaisut tukevat yli puolen miljoonan työntekijän hyvinvointia ympäri Suomen.

How Delicard® gift cards work

To the sender – quick and easy to order

Choose the gift card

Choose the gift card that fits your purpose the best from our seasonal selection.

Personalize your ​card

Add a personal greeting or a company logo to the gift card.

Choose the delivery method

You can choose to send physical gift card or virtual eDelicard.

To the receiver – redeem your gift and enjoy

Choose the produ​cts you desire

Redeem your gift card by entering you voucher number and selecting the products.

Choose delivery date and ​place

Enter the desired delivery time and address, the gift will be delivered directly to you.

Enjoy your gift

Receive the awaited package and enjoy your Delicard® gift.


SHOPPING CART

Shopping Cart is empty.